Miljö & Kvalité

Miljö
KFK Mekan använder i produktion endast miljögodkända kemikalier. KFK Mekan tar fullt ansvar för så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.

Kvalité
KFK Mekan jobbar med kvalité enligt ISO med grundkontroll och uppföljande kontroll under produktion.