Profilma RSP 600

Servostyrd sågautomat för stora kvantiteter och stora profiler med höga krav på toleranser och snittyta