Excenterpress 20 ton

I den här excenterpressen stansar vi bitarna direkt efter kapning för högsta effektivitet.