Kvalitet och leveranssäkerhet

KFK Mekan utför legoarbete och andra uppdrag inom aluminium och stål, t.ex. kapning, stansning och montering med eller utan materialansvar. Vi kan också förbättra befintliga produkter med en effektivare produktion.

Produktionen utförs i CNC-styrda maskiner med hög flexibilitet.